Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku


   Ikonka informacja telefoniczna       Ikonka oferty pracy      Ikona oferta stażu         Ikona zgłoszenie oferty pracy            Ikona rejestracja w Urzędzie       
Grafika z napisem handel przekierowująca do ofert pracy  Grafika z napisem budownictwo przekierowująca do ofert pracy Grafika z napisem transport przekierowująca do ofert pracy   Grafika z napisem inne przekierowująca do ofert pracy
Baner dla pracodawców

Aktualności i ważne informacje

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i ważne informacje

Garfika informująca o projekcie dofinansowanym z EFS Plus
 
Baner informujący o możliwości przygotowania wizytówki zawodowej

Grafika zawierająca flagę Polski oraz godło pod którą zamieszczono tekst Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Pomoc psychologiczna


Grafika informująca o możliwości odtworzenia filmu

Baner informujący o ocenie kompetencji cyfrowych

Grafika na której znajduje się napis dokumenty do pobrania

Grafika na której znajduje się napis elektroniczna rejestracja
Grafika na której znajduje się napis wyrejestrowanie z ewidencji urzędu
Grafika na której znajduje się napis kwoty i wskaźniki
Grafika na której znajduje się napis zatrudnienie cudzoziemców
Grafika na której znajduje się napis programy i projekty
Grafika na której znajduje się napis statystyka
Grafika na której znajduje się napis zamówienia publiczne
Grafika na której znajduje się napis RODO

Grafika na której znajduje się napis pełnomocnictwo
Grafika na której znajduje się napis wykaz umorzonych pożyczek

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on - line

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Adres
ul. Piłsudskiego 19
32-800 Brzesko

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku
 
Telefon
14 663 05 46
14 663 05 22
14 686 36 44
Fax
14 663 05 46 wew. 250
E-mail
NIP
869 122 09 19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę